Skylt – Obehöriga får ej vistas inom markerat område (tvåspråkig)

Förbudsskylt med symbol för stopp och texten ”Obehöriga får ej vistas inom markerat område” samt på engelska ”Restricted area Only authorized persons”.

    • Vitlackad plan plåt, 1 mm
    • SH-klammer, 1 par, för stolpmontage 60 mm rör. Endast valbart till 2-kantsvikta plåtskyltar.