Varningsskyltar

– arbetsmiljöskyltar och dekaler med varningssymboler

Vi tillverkar och levererar olika typer av varningsskyltar – arbetsmiljöskyltar för korrekt uppmärkning av faror och risker på arbetsplatsen. Varningar som gäller hälsoskadliga ämnen, brandrisk och miljöfarliga ämnen och material märks enligt standard med röd lutat kvadrat mot vit bakgrund. Övriga riskmarkeringar och varningar för personskada har gul bakgrund med svart varningstriangel och varningssymbol. Våra varningsskyltar och varningsdekaler är uppmärkta med korrekta symboler och du kan välja dem med eller utan text, i olika storlekar och fästanordningar. Du kan också kombinera en varningssymbol med egen text om du önskar utforma en egen varningsskylt. Våra arbetsmiljöskyltar i kategorin varningsskyltar följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2020:1).