Jonas Jonsson
Projektledare och grafisk formgivare

jonas@reklamdisplay.se
0499 – 32 000

Johan Lööw Signell
Projektledare, produktion och inköp

johan@reklamdisplay.se
0499 – 32 000

Fredrik Daldorph
Produktion och montör

fredrik@reklamdisplay.se
0499 – 32 000

Magnus Svensson
Produktion och montör

magnus@reklamdisplay.se
0499 – 320 00