Skylt – Skyddshjälm obligatorisk på denna arbetsplats (tvåspråkig)

Påbudsdekal med symbol för skyddshjälm och texten ”Skyddshjälm obligatorisk på denna arbetsplats” samt på engelska ”Obligatory head protection on this workplace”.

  • kr
   Vitlackad plan plåt, 1 mm
  • 75 kr
  • 64 kr
  • 395 kr
  • 150 kr
   SH-klammer, 1 par, för stolpmontage 60 mm rör. Endast valbart till 2-kantsvikta plåtskyltar.
  • 0 kr
  • 10 kr
  • 10 kr