Skylt – Skyddshjälm obligatorisk på denna arbetsplats (tvåspråkig)

Påbudsdekal med symbol för skyddshjälm och texten ”Skyddshjälm obligatorisk på denna arbetsplats” samt på engelska ”Obligatory head protection on this workplace”.

    • Vitlackad plan plåt, 1 mm
    • SH-klammer, 1 par, för stolpmontage 60 mm rör. Endast valbart till 2-kantsvikta plåtskyltar.