Varningsskylt – Varning! Den fasta elinstallationen är delvis spänningsatt. Vid fel sök elektriker

Varningsskylt med symbol för varning för farlig elektrisk spänning och texten ”Varning! Den fasta elinstallationen är delvis spänningsatt. Vid fel sök elektriker”.

  • kr
   Vitlackad plan plåt, 1 mm
  • 75 kr
  • 64 kr
  • 395 kr
  • 150 kr
   SH-klammer, 1 par, för stolpmontage 60 mm rör. Endast valbart till 2-kantsvikta plåtskyltar.
  • 0 kr
  • 10 kr
  • 10 kr