Varningsskylt – Varning! Den fasta elinstallationen är delvis spänningsatt. Vid fel sök elektriker (tvåspråkig)

Varningsskylt med symbol för varning för farlig elektrisk spänning och texten ”Varning! Den fasta elinstallationen är delvis spänningsatt. Vid fel sök elektriker” samt på engelska ”Warning! The solid electrical installation is partial voltage. In case of error search electrician”.

  • kr
   Vitlackad plan plåt, 1 mm
  • 75 kr
  • 64 kr
  • 395 kr
  • 150 kr
   SH-klammer, 1 par, för stolpmontage 60 mm rör. Endast valbart till 2-kantsvikta plåtskyltar.
  • 0 kr
  • 10 kr
  • 10 kr