Varningsskylt – Riskområde Följ föreskrift (tvåspråkig)

Varningsskylt med symbol för varning för smittrisk och texten ”Riskområde Följ föreskrift” samt på engelska ”High risk area Follow instructions”.

  • kr
   Vitlackad plan plåt, 1 mm
  • 75 kr
  • 64 kr
  • 395 kr
  • 150 kr
   SH-klammer, 1 par, för stolpmontage 60 mm rör. Endast valbart till 2-kantsvikta plåtskyltar.
  • 0 kr
  • 10 kr
  • 10 kr