Skylt – Metallföremål förbjudna (tvåspråkig)

Förbudsskylt med symbol för metallföremål förbjudna och texten ”Metallföremål förbjudna” samt på engelska ”No metal objects allowed”.

    • Vitlackad plan plåt, 1 mm
    • SH-klammer, 1 par, för stolpmontage 60 mm rör. Endast valbart till 2-kantsvikta plåtskyltar.