Skylt- Förbjudet för obehöriga att använda maskinerna (tvåspråkig)

Förbudsskylt med symbol för allmänt förbud och texten ”Förbjudet för obehöriga att använda maskinerna” samt på engelska ”Unauthorized persons must not use the machine”.

    • Vitlackad plan plåt, 1 mm
    • SH-klammer, 1 par, för stolpmontage 60 mm rör. Endast valbart till 2-kantsvikta plåtskyltar.