Skylt – Hissen får ej användas vid brand (tvåspråkig)

Förbudsskylt med symbol för allmänt förbud och texten ”Hissen får ej användas vid brand” samt på engelska ”In case of fire Do not use elevator”.

    • Vitlackad plan plåt, 1 mm
    • SH-klammer, 1 par, för stolpmontage 60 mm rör. Endast valbart till 2-kantsvikta plåtskyltar.