Skylt – Förbjudet enligt lag att inför eld, tända eld och att röka i denna lokal (tvåspråkig)

Förbudsskylt med symbol för eldningsförbud och texten ”Förbjudet enligt lag att inför eld, tända eld och att röka i denna lokal” samt på engelska ”Prohibited by law to bring fire, light fires and smoke in this premises”.

    • Vitlackad plan plåt, 1 mm
    • SH-klammer, 1 par, för stolpmontage 60 mm rör. Endast valbart till 2-kantsvikta plåtskyltar.